Mẫu tủ chè mã số TC01

Mẫu tủ chè mã số TC01 là mẫu tủ chè được đồ gỗ sản xuất . Điển nôi bật của mẫu tủ chè TC01 là lèo hồng lựu và bệ đục ngũ phúc được khảm viền rất đẹp.